Sklanjatev besede žeblji

Sklanjatev žeblji

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? žeblji
Rodilnik: Koga ali česa ni? žebljev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? žebljem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? žeblje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o žebljih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z žeblji
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev postovke
Sklanjatev žirafa
Sklanjatev slike
Sklanjatev čaplje
Sklanjatev iskri
Sklanjatev ogledala
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev članki
Sklanjatev človek
Sklanjatev lista
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina žeblji
...................

RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_hči sklanjatev_luka PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_otroci orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_pljuča Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_človek