Sklanjatev besede koreja

Sklanjatev koreja

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? koreja
Rodilnik: Koga ali česa ni? Koreje
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? Koreji
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? Korejo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o Koreji
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s Korejo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev filma
Sklanjatev magneti
Sklanjatev spremembi
Sklanjatev strica
Sklanjatev labod
Sklanjatev krila
Sklanjatev beseda
Sklanjatev prstan
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev žeblja
Glej tudi:
Prevod besede Koreja
Ednina, dvojina in množina Koreja
Opredelitev Koreja
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_luka sklanjatev_hči sklanjatev_mati orodnik_z_ljubim_doma Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_marko sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede sklanjatev_besede_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_hči OSEBA sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola