Sklanjatev besede barvi

Sklanjatev barvi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? barvi
Rodilnik: Koga ali česa ni? barv
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? barvama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? barvi
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o barvah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z barvama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev upanje
Sklanjatev slika
Sklanjatev nogi
Sklanjatev žaba
Sklanjatev tigra
Sklanjatev hiši
Sklanjatev države
Sklanjatev ogledala
Sklanjatev žabe
Sklanjatev mreže
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina barvi
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati OSEBA sklanjatev_marko sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_dan SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_gospa sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede sklanjatev_miha sklanjatev_luka