Sklanjatev besede bika

Sklanjatev bika

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? bika
Rodilnik: Koga ali česa ni? bikov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? bikoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? bika
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o bikih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z bikoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev konj
Sklanjatev mož
Sklanjatev knjiga
Sklanjatev ceste
Sklanjatev hladilnika
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev korenina
Sklanjatev klovna
Sklanjatev lonca
Sklanjatev spremembi
Glej tudi:
Prevod besede bika
Ednina, dvojina in množina bika
Opredelitev bika
...................
OSEBA Sklanjatve_pridevnikov RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_miha SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_srce Primer_razdalja_(ženski_spol) Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_hči orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_človek sklanjatev_besede_mati sklanjatev_gospa