Sklanjatev besede blato

Sklanjatev blato

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? blato
Rodilnik: Koga ali česa ni? blata
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? blatu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? blato
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o blatu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z blatom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ljudje
Sklanjatev led
Sklanjatev potovanji
Sklanjatev kip
Sklanjatev korenina
Sklanjatev brati
Sklanjatev krožniki
Sklanjatev vampirja
Sklanjatev ribe
Sklanjatev mačka
Glej tudi:
Prevod besede blato
Ednina, dvojina in množina blato
Opredelitev blato
Sopomenke blato
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede Sklanjatve_pridevnikov Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_gospa Določitev_sklona_samostalniku Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_dan Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_hči orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_luka