Sklanjatev besede bomba

Sklanjatev bomba

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? bomba
Rodilnik: Koga ali česa ni? bombe
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? bombi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? bombo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o bombi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z bombo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev dimniki
Sklanjatev uho
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev podgana
Sklanjatev nogi
Sklanjatev planeti
Sklanjatev planeta
Sklanjatev krokar
Sklanjatev prti
Sklanjatev krošnja
Glej tudi:
Prevod besede bomba
Ednina, dvojina in množina bomba
Opredelitev bomba
Sopomenke bomba
...................
sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_srce Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci Ednina_Dvojina_Množina OSEBA sklanjatev_pljuča PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede sklanjatev_marko sklanjatev sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_hči