Sklanjatev besede brata

Sklanjatev brata

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? brata
Rodilnik: Koga ali česa ni? bratov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? bratoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? brata
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o bratih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z bratoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vrabec
Sklanjatev mlina
Sklanjatev kolesi
Sklanjatev kip
Sklanjatev škatla
Sklanjatev debla
Sklanjatev klobasa
Sklanjatev loparji
Sklanjatev računalnika
Sklanjatev postovka
Glej tudi:
Prevod besede brata
Ednina, dvojina in množina brata
Opredelitev brata
...................
sklanjatev_pljuča mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_marko sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_srce sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Določitev_sklona_samostalniku Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_otroci Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_mati sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_otrok orodnik_z_ljubim_doma Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_hči