Sklanjatev besede bratje

Sklanjatev bratje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? bratje
Rodilnik: Koga ali česa ni? bratov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? bratom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? brate
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o bratih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z brati
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev siri
Sklanjatev slive
Sklanjatev čaplja
Sklanjatev madeži
Sklanjatev ogledala
Sklanjatev prijatelja
Sklanjatev ušesa
Sklanjatev črke
Sklanjatev minute
Sklanjatev Malta
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina bratje
...................
SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Določitev_sklona_samostalniku Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev sklanjatev_človek sklanjatev_besede_otroci