Sklanjatev besede brisača

Sklanjatev brisača

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? brisača
Rodilnik: Koga ali česa ni? brisače
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? brisači
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? brisačo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o brisači
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z brisačo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vreme
Sklanjatev vampir
Sklanjatev škatle
Sklanjatev trobente
Sklanjatev žirafe
Sklanjatev rana
Sklanjatev mlini
Sklanjatev peresi
Sklanjatev revolucija
Sklanjatev taci
Glej tudi:
Prevod besede brisača
Ednina, dvojina in množina brisača
...................
Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča sklanjatev_otrok Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev sklanjatev_besede_otrok Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_marko sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_luka sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas