Sklanjatev besede cesta

Sklanjatev cesta

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cesta
Rodilnik: Koga ali česa ni? ceste
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cesti
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cesto
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cesti
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cesto
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev oreha
Sklanjatev kitara
Sklanjatev barvi
Sklanjatev pika
Sklanjatev pava
Sklanjatev hruški
Sklanjatev klovn
Sklanjatev strupi
Sklanjatev objemi
Sklanjatev steber
Glej tudi:
Prevod besede cesta
Ednina, dvojina in množina cesta
Opredelitev cesta
Sopomenke cesta
...................

sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_luka sklanjatev_besede_srce Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_otrok Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- mestnik_pri_ljubem_doma Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_hči