Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev države
Sklanjatev madež
Sklanjatev čarovnici
Sklanjatev sonca
Sklanjatev zvezek
Sklanjatev jabolka
Sklanjatev lastovici
Sklanjatev škatle
Sklanjatev streha
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................
sklanjatev_otrok orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI Ednina_Dvojina_Množina Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_mati sklanjatev_hči OSEBA Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas