Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev uri
Sklanjatev čevlja
Sklanjatev podgane
Sklanjatev nogi
Sklanjatev oreha
Sklanjatev korenini
Sklanjatev hiše
Sklanjatev škatli
Sklanjatev pike
Sklanjatev kravi
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov mestnik_pri_ljubem_doma orodnik_z_ljubim_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_luka sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_hči sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_mati sklanjatev_miha Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas