Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev filmi
Sklanjatev konji
Sklanjatev madeža
Sklanjatev torbi
Sklanjatev dimniki
Sklanjatev očeta
Sklanjatev rani
Sklanjatev telefon
Sklanjatev žoge
Sklanjatev vrabca
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_človek sklanjatev_mati sklanjatev_gospa PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_pes sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_luka Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-