Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev stranišče
Sklanjatev dimnik
Sklanjatev kitara
Sklanjatev postovka
Sklanjatev slike
Sklanjatev kisline
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev brisači
Sklanjatev geslo
Sklanjatev revolucije
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_miha sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_človek sklanjatev_besede_mati sklanjatev RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK orodnik_z_ljubim_doma mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_marko PREDLOGI_IN_SKLONI