Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev brisače
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev podgani
Sklanjatev hladilniki
Sklanjatev tele
Sklanjatev kozarca
Sklanjatev pismo
Sklanjatev pika
Sklanjatev hiši
Sklanjatev oreha
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_hči sklanjatev_človek sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_luka sklanjatev_besede_dan sklanjatev_marko sklanjatev_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otrok Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci