Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev orla
Sklanjatev prstana
Sklanjatev roki
Sklanjatev kitari
Sklanjatev slive
Sklanjatev teleta
Sklanjatev jama
Sklanjatev minuta
Sklanjatev Neapelj
Sklanjatev beseda
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................
Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_pes sklanjatev_otrok orodnik_z_ljubim_doma Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_hči sklanjatev_marko sklanjatev mestnik_pri_ljubem_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku