Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev hrasti
Sklanjatev kislina
Sklanjatev pike
Sklanjatev zlato
Sklanjatev knjižnica
Sklanjatev teleti
Sklanjatev gazele
Sklanjatev sporočila
Sklanjatev ozvezdje
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

sklanjatev_luka sklanjatev_hči sklanjatev_besede PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_otrok sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati mestnik_pri_ljubem_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa sklanjatev sklanjatev_besede_pes Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_človek RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK