Sklanjatev besede cigareti

Sklanjatev cigareti

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cigareti
Rodilnik: Koga ali česa ni? cigaret
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cigaretama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cigareti
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cigaretah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cigaretama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zelišči
Sklanjatev noža
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev lešnik
Sklanjatev loki
Sklanjatev rana
Sklanjatev čopiči
Sklanjatev dimniki
Sklanjatev oče
Sklanjatev duša
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cigareti
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_otroci Primer_razdalja_(ženski_spol) PREDLOGI_IN_SKLONI Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_dan sklanjatev_pljuča RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_mati sklanjatev_otrok OSEBA sklanjatev_hči sklanjatev_besede_hči