Sklanjatev besede cipresa

Sklanjatev cipresa

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cipresa
Rodilnik: Koga ali česa ni? ciprese
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cipresi
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cipreso
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cipresi
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cipreso
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev računalniki
Sklanjatev korenina
Sklanjatev zmaji
Sklanjatev leto
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev ptič
Sklanjatev računalniki
Sklanjatev hrana
Sklanjatev okno
Glej tudi:
Prevod besede cipresa
Ednina, dvojina in množina cipresa
Opredelitev cipresa
...................
Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_hči sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_človek sklanjatev_besede SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev sklanjatev_besede_otroci Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_otrok Sklanjatve_pridevnikov