Sklanjatev besede ciprese

Sklanjatev ciprese

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? ciprese
Rodilnik: Koga ali česa ni? cipres
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cipresam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? ciprese
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cipresah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cipresami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vile
Sklanjatev postelje
Sklanjatev psi
Sklanjatev cedra
Sklanjatev ogledali
Sklanjatev pega
Sklanjatev žaba
Sklanjatev srca
Sklanjatev kravi
Sklanjatev mlin
Glej tudi:
Prevod besede ciprese
Ednina, dvojina in množina ciprese
Opredelitev ciprese
...................
SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev sklanjatev_besede_otrok Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan OSEBA sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_mati Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek sklanjatev_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- orodnik_z_ljubim_doma