Sklanjatev besede cmoki

Sklanjatev cmoki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cmoki
Rodilnik: Koga ali česa ni? cmokov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cmokom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cmoke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cmokih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cmoki
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev odeje
Sklanjatev dan
Sklanjatev moža
Sklanjatev pero
Sklanjatev poper
Sklanjatev kislina
Sklanjatev zvezek
Sklanjatev teleti
Sklanjatev limona
Sklanjatev mreža
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cmoki
Opredelitev cmoki
...................

sklanjatev_pljuča Sklanjatve_pridevnikov Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_pes sklanjatev_miha Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Ednina_Dvojina_Množina OSEBA Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_človek sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_luka sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_hči sklanjatev_otrok