Sklanjatev besede cmoki

Sklanjatev cmoki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cmoki
Rodilnik: Koga ali česa ni? cmokov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cmokom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cmoke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cmokih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cmoki
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev kislini
Sklanjatev konja
Sklanjatev žile
Sklanjatev kolesi
Sklanjatev mamila
Sklanjatev mačka
Sklanjatev postelja
Sklanjatev bomba
Sklanjatev mati
Sklanjatev vampirji
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cmoki
Opredelitev cmoki
...................
mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede sklanjatev RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_pljuča Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_miha sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku