Sklanjatev besede cmoki

Sklanjatev cmoki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cmoki
Rodilnik: Koga ali česa ni? cmokov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cmokom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cmoke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cmokih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cmoki
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev golobice
Sklanjatev možje
Sklanjatev orehi
Sklanjatev žlice
Sklanjatev zelenjava
Sklanjatev volkodlaki
Sklanjatev ušesi
Sklanjatev zelišče
Sklanjatev korenina
Sklanjatev volkodlaka
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cmoki
Opredelitev cmoki
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_človek Določitev_sklona_samostalniku OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_hči sklanjatev_miha Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_mati RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča sklanjatev_luka