Sklanjatev besede cmoki

Sklanjatev cmoki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? cmoki
Rodilnik: Koga ali česa ni? cmokov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? cmokom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? cmoke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o cmokih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s cmoki
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev teleti
Sklanjatev mačka
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev odeji
Sklanjatev bomba
Sklanjatev hladilnika
Sklanjatev kljuna
Sklanjatev ogledali
Sklanjatev slovarji
Sklanjatev oreh
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina cmoki
Opredelitev cmoki
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_mati PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_pridevnikov orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa sklanjatev_marko Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_človek sklanjatev_besede_pes sklanjatev Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_mati OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola