Sklanjatev besede dan

Sklanjatev dan

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? dan
Rodilnik: Koga ali česa ni? dneva/dne
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? dnevu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? dan
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o dnevu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z dnevom/z dnem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev hčere
Sklanjatev nahrbtniki
Sklanjatev poper
Sklanjatev magneti
Sklanjatev puščavi
Sklanjatev prsti
Sklanjatev uri
Sklanjatev krastače
Sklanjatev okno
Sklanjatev postelja
Glej tudi:
Prevod besede dan
Ednina, dvojina in množina dan
Opredelitev dan
Sopomenke dan
...................
sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_dan sklanjatev sklanjatev_besede sklanjatev_besede_pes sklanjatev_miha sklanjatev_pljuča Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_hči orodnik_z_ljubim_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_srce sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_marko