Sklanjatev besede debla

Sklanjatev debla

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? debla
Rodilnik: Koga ali česa ni? debel
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? deblom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? debla
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o deblih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z debli
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev spremembi
Sklanjatev besede
Sklanjatev drek
Sklanjatev macole
Sklanjatev tiger
Sklanjatev poljub
Sklanjatev okno
Sklanjatev brisači
Sklanjatev siri
Sklanjatev stena
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina debla
Opredelitev debla
...................
sklanjatev_miha sklanjatev_človek Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_otroci mestnik_pri_ljubem_doma Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola orodnik_z_ljubim_doma OSEBA sklanjatev_pljuča RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_marko sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_hči