Sklanjatev besede filma

Sklanjatev filma

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? filma
Rodilnik: Koga ali česa ni? filmov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? filmoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? filma
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o filmih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s filmoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev očetje
Sklanjatev vrata
Sklanjatev zelišče
Sklanjatev škornji
Sklanjatev klobase
Sklanjatev loparja
Sklanjatev zvezde
Sklanjatev Španci
Sklanjatev konja
Sklanjatev Španija
Glej tudi:
Prevod besede filma
Ednina, dvojina in množina filma
Opredelitev filma
...................
sklanjatev_pljuča OSEBA orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_luka Določitev_sklona_samostalniku Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok sklanjatev_hči sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_gospa Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_marko