Sklanjatev besede gamsa

Sklanjatev gamsa

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? gamsa
Rodilnik: Koga ali česa ni? gamsov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? gamsoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? gamsa
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o gamsih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z gamsoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ure
Sklanjatev mož
Sklanjatev lešnik
Sklanjatev ribi
Sklanjatev zvezdi
Sklanjatev vili
Sklanjatev tiger
Sklanjatev čevlja
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev zvezde
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina gamsa
Opredelitev gamsa
...................
sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_mati sklanjatev_miha PREDLOGI_IN_SKLONI SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Določitev_sklona_samostalniku Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_pes sklanjatev_pljuča sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina OSEBA sklanjatev sklanjatev_besede_hči