Sklanjatev besede gamsi

Sklanjatev gamsi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? gamsi
Rodilnik: Koga ali česa ni? gamsov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? gamsom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? gamse
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o gamsih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z gamsi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ptici
Sklanjatev lok
Sklanjatev potovanji
Sklanjatev mreži
Sklanjatev reki
Sklanjatev kaplji
Sklanjatev nahrbtnik
Sklanjatev leto
Sklanjatev veji
Sklanjatev peresa
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina gamsi
...................

Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_hči sklanjatev_hči sklanjatev_človek sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_luka