Sklanjatev besede gesli

Sklanjatev gesli

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? gesli
Rodilnik: Koga ali česa ni? gesel
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? gesloma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? gesli
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o geslih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z gesloma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev poljubi
Sklanjatev hruški
Sklanjatev plamena
Sklanjatev časopis
Sklanjatev dan
Sklanjatev odeje
Sklanjatev orehi
Sklanjatev planeti
Sklanjatev strupa
Sklanjatev trobente
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina gesli
...................
RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati OSEBA Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko sklanjatev_gospa sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku