Sklanjatev besede gnezda

Sklanjatev gnezda

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? gnezda
Rodilnik: Koga ali česa ni? gnezd
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? gnezdom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? gnezda
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o gnezdih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z gnezdi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev Španija
Sklanjatev tiger
Sklanjatev skali
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev hladilnika
Sklanjatev škornji
Sklanjatev cigareti
Sklanjatev prta
Sklanjatev noht
Sklanjatev palici
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina gnezda
Opredelitev gnezda
...................
RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina OSEBA sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_besede sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_gospa PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_pes sklanjatev_človek Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok