Sklanjatev besede gnezdi

Sklanjatev gnezdi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? gnezdi
Rodilnik: Koga ali česa ni? gnezd
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? gnezdoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? gnezdi
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o gnezdih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z gnezdoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ribe
Sklanjatev možgani
Sklanjatev glava
Sklanjatev športa
Sklanjatev jastreb
Sklanjatev brata
Sklanjatev moža
Sklanjatev inkvizicija
Sklanjatev mamilo
Sklanjatev čevelj
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina gnezdi
...................
sklanjatev_človek sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_srce SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_hči sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_otrok RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_pes sklanjatev_luka Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma