Sklanjatev besede hčeri

Sklanjatev hčeri

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? hčeri
Rodilnik: Koga ali česa ni? hčera
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? hčerama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? hčeri
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o hčerah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s hčerama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev palači
Sklanjatev klovna
Sklanjatev rjuhe
Sklanjatev sprememba
Sklanjatev poper
Sklanjatev blazina
Sklanjatev stol
Sklanjatev vrani
Sklanjatev komet
Sklanjatev prsti
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina hčeri
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_luka sklanjatev sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV