Sklanjatev besede hiša

Sklanjatev hiša

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? hiša
Rodilnik: Koga ali česa ni? hiše
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? hiši
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? hišo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o hiši
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s hišo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev krošnje
Sklanjatev duša
Sklanjatev violini
Sklanjatev kitare
Sklanjatev žoge
Sklanjatev omara
Sklanjatev možje
Sklanjatev kozarec
Sklanjatev pismo
Glej tudi:
Prevod besede hiša
Ednina, dvojina in množina hiša
Opredelitev hiša
...................
RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev sklanjatev_besede OSEBA sklanjatev_marko sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma Določitev_sklona_samostalniku Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_srce sklanjatev_miha sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otrok orodnik_z_ljubim_doma