Sklanjatev besede hruški

Sklanjatev hruški

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? hruški
Rodilnik: Koga ali česa ni? hrušk
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? hruškama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? hruški
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o hruškah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s hruškama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev gazela
Sklanjatev gams
Sklanjatev žlici
Sklanjatev oblaka
Sklanjatev Španec
Sklanjatev blazina
Sklanjatev kislina
Sklanjatev brata
Sklanjatev gazele
Sklanjatev glava
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina hruški
Opredelitev hruški
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_hči Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_pljuča Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov PREDLOGI_IN_SKLONI