Sklanjatev besede iskra

Sklanjatev iskra

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? iskra
Rodilnik: Koga ali česa ni? iskre
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? iskri
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? iskro
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o iskri
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z iskro
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev dneva
Sklanjatev zlato
Sklanjatev podgani
Sklanjatev gamsa
Sklanjatev luna
Sklanjatev ptice
Sklanjatev jezera
Sklanjatev noge
Sklanjatev računalniki
Sklanjatev strehi
Glej tudi:
Prevod besede iskra
Ednina, dvojina in množina iskra
Opredelitev iskra
Sopomenke iskra
...................
sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_srce sklanjatev_mati Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek sklanjatev_besede sklanjatev_miha SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_luka sklanjatev_besede_mati sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otroci RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola