Sklanjatev besede jama

Sklanjatev jama

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? jama
Rodilnik: Koga ali česa ni? jame
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? jami
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? jamo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o jami
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z jamo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev duša
Sklanjatev moka
Sklanjatev jami
Sklanjatev lešnik
Sklanjatev srci
Sklanjatev loka
Sklanjatev objema
Sklanjatev žlice
Sklanjatev čarovnica
Sklanjatev sveča
Glej tudi:
Prevod besede jama
Ednina, dvojina in množina jama
Opredelitev jama
Sopomenke jama
...................
Primer_razdalja_(ženski_spol) Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek sklanjatev_hči PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_pridevnikov Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_gospa sklanjatev SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola