Sklanjatev besede jetra

Sklanjatev jetra

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? jetra
Rodilnik: Koga ali česa ni? jeter
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? jetrom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? jetra
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o jetrih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z jetri
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev čolni
Sklanjatev klobasi
Sklanjatev ogledali
Sklanjatev minute
Sklanjatev telefona
Sklanjatev ptica
Sklanjatev uri
Sklanjatev lešnik
Sklanjatev škornja
Sklanjatev prijatelja
Glej tudi:
Prevod besede jetra
Ednina, dvojina in množina jetra
Opredelitev jetra
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek sklanjatev_besede_pes sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_mati Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu OSEBA sklanjatev_besede_otrok