Sklanjatev besede kaktusa

Sklanjatev kaktusa

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaktusa
Rodilnik: Koga ali česa ni? kaktusov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kaktusoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaktusa
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kaktusih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kaktusoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev loparja
Sklanjatev žabi
Sklanjatev žlica
Sklanjatev mlini
Sklanjatev dneva
Sklanjatev sonce
Sklanjatev vrabca
Sklanjatev knjižnice
Sklanjatev mlin
Sklanjatev kljun
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaktusa
...................
sklanjatev_besede_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov OSEBA mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_gospa sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_srce sklanjatev_miha sklanjatev_mati Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev sklanjatev_besede_otroci