Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev solza
Sklanjatev mamice
Sklanjatev mati
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev kljuna
Sklanjatev slika
Sklanjatev krožnika
Sklanjatev češnje
Sklanjatev cedri
Sklanjatev Slovenija
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................

orodnik_z_ljubim_doma PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_človek sklanjatev_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_srce OSEBA RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_mati sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina