Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ribe
Sklanjatev odeji
Sklanjatev klobasi
Sklanjatev ribi
Sklanjatev prstana
Sklanjatev telefon
Sklanjatev palača
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev cedra
Sklanjatev gams
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................

sklanjatev_marko sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_pes sklanjatev_miha PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_hči mestnik_pri_ljubem_doma OSEBA Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_otrok RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK