Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev lonci
Sklanjatev možje
Sklanjatev palača
Sklanjatev stena
Sklanjatev vampirji
Sklanjatev magneta
Sklanjatev žirafa
Sklanjatev dnevi
Sklanjatev nogi
Sklanjatev hrast
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................

PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_luka Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_mati Določitev_sklona_samostalniku orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_otrok OSEBA sklanjatev_miha Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-