Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev Koreja
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev nosorogi
Sklanjatev kipa
Sklanjatev meso
Sklanjatev srce
Sklanjatev prstani
Sklanjatev žoga
Sklanjatev madeži
Sklanjatev pomaranče
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................

Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_marko SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola OSEBA sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_človek sklanjatev_besede_hči