Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev postovka
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev leti
Sklanjatev lista
Sklanjatev pomaranči
Sklanjatev mreži
Sklanjatev jastreba
Sklanjatev hiše
Sklanjatev golobice
Sklanjatev tace
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_srce orodnik_z_ljubim_doma OSEBA sklanjatev_luka mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek