Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev nevihti
Sklanjatev okna
Sklanjatev sveči
Sklanjatev golobice
Sklanjatev mamilo
Sklanjatev žoga
Sklanjatev pika
Sklanjatev žirafe
Sklanjatev čarovnica
Sklanjatev sliva
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................
orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_mati sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev Sklanjatve_pridevnikov OSEBA RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_luka mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_gospa sklanjatev_pljuča sklanjatev_marko sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek