Sklanjatev besede kaplje

Sklanjatev kaplje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kaplje
Rodilnik: Koga ali česa ni? kapelj
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kapljam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kaplje
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kapljah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kapljami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev stebri
Sklanjatev prti
Sklanjatev prsti
Sklanjatev škatle
Sklanjatev prijatelj
Sklanjatev lev
Sklanjatev pav
Sklanjatev zvezka
Sklanjatev krožniki
Sklanjatev zemljevida
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kaplje
...................

mestnik_pri_ljubem_doma Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_dan orodnik_z_ljubim_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_otrok sklanjatev_luka Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas