Sklanjatev besede kipa

Sklanjatev kipa

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kipa
Rodilnik: Koga ali česa ni? kipov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kipoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kipa
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kipih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kipoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev steber
Sklanjatev loparja
Sklanjatev laboda
Sklanjatev ušesa
Sklanjatev čolni
Sklanjatev očeti
Sklanjatev nevihti
Sklanjatev prstan
Sklanjatev plamen
Sklanjatev kovanec
Glej tudi:
Prevod besede kipa
Ednina, dvojina in množina kipa
Opredelitev kipa
...................
PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_mati SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_srce sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_gospa sklanjatev_besede Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_besede_dan