Sklanjatev besede kislini

Sklanjatev kislini

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kislini
Rodilnik: Koga ali česa ni? kislin
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kislinama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kislini
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kislinah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kislinama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev beseda
Sklanjatev nogomet
Sklanjatev roža
Sklanjatev slivi
Sklanjatev roži
Sklanjatev jezero
Sklanjatev hči
Sklanjatev klovna
Sklanjatev hrasta
Sklanjatev lešnik
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kislini
...................
Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_mati OSEBA sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede sklanjatev_pljuča Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_otrok sklanjatev_miha sklanjatev_luka