Sklanjatev besede kislini

Sklanjatev kislini

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kislini
Rodilnik: Koga ali česa ni? kislin
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kislinama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kislini
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kislinah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kislinama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev večeri
Sklanjatev torbe
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev pljuča
Sklanjatev Španca
Sklanjatev mačka
Sklanjatev hruške
Sklanjatev duši
Sklanjatev ozvezdji
Sklanjatev kometa
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kislini
...................

Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_pljuča sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_pes Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev OSEBA sklanjatev_besede_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_luka Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_mati