Sklanjatev besede kit

Sklanjatev kit

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kit
Rodilnik: Koga ali česa ni? kita
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kitu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kita
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kitu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kitom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev mačka
Sklanjatev oče
Sklanjatev odeje
Sklanjatev prstana
Sklanjatev vampirji
Sklanjatev knjiga
Sklanjatev planeta
Sklanjatev oblaka
Sklanjatev uri
Sklanjatev krastače
Glej tudi:
Prevod besede kit
Ednina, dvojina in množina kit
Opredelitev kit
Sopomenke kit
...................
sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_mati SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev sklanjatev_besede_srce PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_pridevnikov Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otroci Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas OSEBA Ednina_Dvojina_Množina