Sklanjatev besede knjižnici

Sklanjatev knjižnici

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? knjižnici
Rodilnik: Koga ali česa ni? knjižnic
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? knjižnicama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? knjižnici
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o knjižnicah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s knjižnicama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev nahrbtnika
Sklanjatev konja
Sklanjatev čarovnica
Sklanjatev ptič
Sklanjatev teleti
Sklanjatev magnet
Sklanjatev hruška
Sklanjatev telefon
Sklanjatev žeblji
Glej tudi:
Prevod besede knjižnici
Ednina, dvojina in množina knjižnici
...................

sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_luka sklanjatev sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_mati OSEBA sklanjatev_miha sklanjatev_pljuča