Sklanjatev besede kolesi

Sklanjatev kolesi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kolesi
Rodilnik: Koga ali česa ni? koles
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kolesoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kolesi
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kolesih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kolesoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vrane
Sklanjatev sliva
Sklanjatev deblo
Sklanjatev rani
Sklanjatev potovanja
Sklanjatev orla
Sklanjatev knjige
Sklanjatev debli
Sklanjatev pismi
Sklanjatev krave
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kolesi
...................
Primer_razdalja_(ženski_spol) orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_otrok sklanjatev_marko sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_luka OSEBA sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_človek