Sklanjatev besede komet

Sklanjatev komet

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? komet
Rodilnik: Koga ali česa ni? kometa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kometu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? komet
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kometu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kometom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev dimnik
Sklanjatev mlini
Sklanjatev revoluciji
Sklanjatev države
Sklanjatev uri
Sklanjatev bombi
Sklanjatev sir
Sklanjatev oreh
Sklanjatev stol
Sklanjatev hruške
Glej tudi:
Prevod besede komet
Ednina, dvojina in množina komet
Opredelitev komet
Sopomenke komet
...................
orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede sklanjatev_besede_hči OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_mati RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_človek sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_pes sklanjatev_luka sklanjatev_besede_srce sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_dan