Sklanjatev besede kov��ki

Sklanjatev kov��ki

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kov��ki
Rodilnik: Koga ali česa ni? kov��kov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kov��kom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kov��ke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? kov��kih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)?
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev zlato
Sklanjatev žili
Sklanjatev vampir
Sklanjatev listi
Sklanjatev računalnika
Sklanjatev limone
Sklanjatev planeta
Sklanjatev ptič
Sklanjatev mačka
Sklanjatev omara
Glej tudi:
...................

Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_marko sklanjatev_miha Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev sklanjatev_besede mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_luka sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_pes sklanjatev_hči