Sklanjatev besede kovanci

Sklanjatev kovanci

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kovanci
Rodilnik: Koga ali česa ni? kovancev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kovancem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kovance
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kovancih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kovanci
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev Španec
Sklanjatev puščave
Sklanjatev pege
Sklanjatev hrasti
Sklanjatev list
Sklanjatev noht
Sklanjatev leto
Sklanjatev nahrbtnika
Sklanjatev slive
Sklanjatev skale
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina kovanci
Opredelitev kovanci
...................
mestnik_pri_ljubem_doma Primer_razdalja_(ženski_spol) Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev sklanjatev_marko sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede OSEBA orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_otrok Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-