Sklanjatev besede kovanec

Sklanjatev kovanec

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? kovanec
Rodilnik: Koga ali česa ni? kovanca
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? kovancu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? kovanec
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o kovancu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s kovancem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ogledala
Sklanjatev očeta
Sklanjatev pavi
Sklanjatev drsalke
Sklanjatev korenine
Sklanjatev matere
Sklanjatev ptice
Sklanjatev telefona
Sklanjatev kaplji
Sklanjatev peresi
Glej tudi:
Prevod besede kovanec
Ednina, dvojina in množina kovanec
Opredelitev kovanec
...................
mestnik_pri_ljubem_doma orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_marko sklanjatev_besede_srce sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_otrok sklanjatev_besede Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_mati sklanjatev_mati sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev sklanjatev_miha