Sklanjatev besede krila

Sklanjatev krila

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? krila
Rodilnik: Koga ali česa ni? kril
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? krilom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? krila
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o krilih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s krili
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vampirji
Sklanjatev pegi
Sklanjatev stola
Sklanjatev barva
Sklanjatev prsti
Sklanjatev vampirja
Sklanjatev zemljevid
Sklanjatev magnet
Sklanjatev vrane
Sklanjatev smeh
Glej tudi:
Prevod besede krila
Ednina, dvojina in množina krila
Opredelitev krila
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek sklanjatev_marko sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_luka Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_dan sklanjatev_miha sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_mati