Sklanjatev besede krokar

Sklanjatev krokar

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? krokar
Rodilnik: Koga ali česa ni? krokarja
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? krokarju
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? krokarja
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o krokarju
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s krokarjem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev sprememba
Sklanjatev nevihti
Sklanjatev kondorji
Sklanjatev skali
Sklanjatev minuti
Sklanjatev nohti
Sklanjatev Koreja
Sklanjatev macola
Sklanjatev čaplji
Sklanjatev lešnika
Glej tudi:
Prevod besede krokar
Ednina, dvojina in množina krokar
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_gospa RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_luka orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_hči OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Določitev_sklona_samostalniku Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce