Sklanjatev besede labodi

Sklanjatev labodi

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? labodi
Rodilnik: Koga ali česa ni? labodov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? labodom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? labode
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o labodih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z labodi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev violine
Sklanjatev veje
Sklanjatev strica
Sklanjatev zemljevidi
Sklanjatev mamice
Sklanjatev zelenjava
Sklanjatev mreža
Sklanjatev kovanca
Sklanjatev gazela
Sklanjatev zmaji
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina labodi
...................
sklanjatev_besede sklanjatev_besede_mati sklanjatev_luka SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_srce sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_gospa sklanjatev_človek OSEBA sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku