Sklanjatev besede leva

Sklanjatev leva

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? leva
Rodilnik: Koga ali česa ni? levov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? levoma
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? leva
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o levih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z levoma
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev veselje
Sklanjatev dneva
Sklanjatev črta
Sklanjatev slovar
Sklanjatev glavi
Sklanjatev teta
Sklanjatev kolo
Sklanjatev noža
Sklanjatev klovni
Sklanjatev žeblja
Glej tudi:
Prevod besede leva
Ednina, dvojina in množina leva
Opredelitev leva
Sopomenke leva
...................
Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_mati sklanjatev_mati sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_luka Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_otrok orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_hči sklanjatev_človek Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola