Sklanjatev besede limoni

Sklanjatev limoni

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? limoni
Rodilnik: Koga ali česa ni? limon
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? limonama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? limoni
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o limonah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z limonama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev drsalka
Sklanjatev noht
Sklanjatev čoln
Sklanjatev objemi
Sklanjatev oče
Sklanjatev stebri
Sklanjatev lev
Sklanjatev sneg
Sklanjatev dneva
Sklanjatev čaplje
Glej tudi:
Prevod besede limoni
Ednina, dvojina in množina limoni
Opredelitev limoni
...................

Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek sklanjatev_miha PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-