Sklanjatev besede ljudje

Sklanjatev ljudje

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? ljudje
Rodilnik: Koga ali česa ni? ljudi
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? ljudem
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? ljudi
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o ljudeh
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z ljudmi
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev vila
Sklanjatev dežela
Sklanjatev plamena
Sklanjatev taca
Sklanjatev čolna
Sklanjatev filmi
Sklanjatev streha
Sklanjatev dežela
Sklanjatev jabolka
Sklanjatev moka
Glej tudi:
Prevod besede ljudje
Ednina, dvojina in množina ljudje
Opredelitev ljudje
...................

PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_mati sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_marko orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_pljuča sklanjatev_otrok Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_otroci Primer_razdalja_(ženski_spol) Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_luka sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Ednina_Dvojina_Množina