Sklanjatev besede lune

Sklanjatev lune

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? lune
Rodilnik: Koga ali česa ni? lun
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? lunam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? lune
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o lunah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z lunami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev spremembi
Sklanjatev gamsa
Sklanjatev Koreji
Sklanjatev taca
Sklanjatev žoge
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev cedri
Sklanjatev revolucije
Sklanjatev časopisa
Sklanjatev vrabci
Glej tudi:
Prevod besede lune
Ednina, dvojina in množina lune
Opredelitev lune
...................

sklanjatev_besede SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev mestnik_pri_ljubem_doma RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati sklanjatev_luka sklanjatev_mati sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku