Sklanjatev besede mačke

Sklanjatev mačke

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? mačke
Rodilnik: Koga ali česa ni? mačk
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? mačkam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? mačke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o mačkah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z mačkami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev Španec
Sklanjatev knjige
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev cedra
Sklanjatev vrane
Sklanjatev lastovica
Sklanjatev žili
Sklanjatev vrabec
Sklanjatev veje
Sklanjatev palica
Glej tudi:
Prevod besede mačke
Ednina, dvojina in množina mačke
Opredelitev mačke
Sopomenke mačke
...................
PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otroci sklanjatev sklanjatev_marko Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_mati OSEBA RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_pes Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_dan sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola