Sklanjatev besede macola

Sklanjatev macola

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? macola
Rodilnik: Koga ali česa ni? macole
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? macoli
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? macolo
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o macoli
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z macolo
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev ogledalo
Sklanjatev knjižnica
Sklanjatev zlato
Sklanjatev žlica
Sklanjatev krožnik
Sklanjatev žeblja
Sklanjatev kipa
Sklanjatev dnevi
Sklanjatev odeje
Sklanjatev črke
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina macola
Opredelitev macola
...................
OSEBA sklanjatev_človek sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_otrok sklanjatev sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_otrok sklanjatev_besede sklanjatev_besede_hči SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_pes Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-