Sklanjatev besede madeža

Sklanjatev madeža

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? madeža
Rodilnik: Koga ali česa ni? madežev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? madežema
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? madeža
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o madežih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z madežema
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev sprememba
Sklanjatev zmaj
Sklanjatev loka
Sklanjatev veji
Sklanjatev kaplja
Sklanjatev solzi
Sklanjatev kovčki
Sklanjatev volkodlak
Sklanjatev žirafi
Sklanjatev cmoki
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina madeža
...................
Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_mati sklanjatev_marko sklanjatev_miha sklanjatev_pljuča sklanjatev Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_luka sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_otrok Določitev_sklona_samostalniku