Sklanjatev besede mamici

Sklanjatev mamici

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? mamici
Rodilnik: Koga ali česa ni? mamic
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? mamicama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? mamici
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o mamicah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z mamicama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev madeži
Sklanjatev vampirja
Sklanjatev slovar
Sklanjatev lonca
Sklanjatev ceste
Sklanjatev violina
Sklanjatev zvezek
Sklanjatev potoki
Sklanjatev lešnik
Sklanjatev žabe
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina mamici
...................
sklanjatev_miha Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_pridevnikov Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_luka sklanjatev_marko sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas PREDLOGI_IN_SKLONI RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK